დისკუსია პერფორმანსის შემდეგ

მზად სიყვარულისთვის ან იდენტობის შვიდი ფრაგმენტი - ქართულად

პროექტი "Carmen" - "დავალების შესრულება"

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 1

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 2

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 3

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 4

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 5

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 6

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 7

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 8

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 9

პროექტი "Carmen" - საჭორაო წრე 10

პროექტი "Carmen" - ობიექტის მაგიდის აწყობა

პროექტი "Carmen"- ობიექტ მაგიდაზე მუშაობა 1

პროექტი "Carmen"- ობიექტ მაგიდაზე მუშაობა 2

პროექტი "Carmen"- ობიექტ მაგიდაზე მუშაობა 3

პროექტი "Carmen"- ობიექტ მაგიდაზე მუშაობა 4

პროექტი "Carmen"- სადილი

პროექტი "Carmen"- მუშაობის პროცესი 1

პროექტი "Carmen"- ლალის იდეის განხილვა

პროექტი "Carmen"- მუშაობის პროცესი 2

პროექტი "Carmen"- მაყურებლის მოლოდინში

პროექტი "Carmen"- პრეზენტაცია 1

პროექტი "Carmen"- პრეზენტაცია 2

პროექტი "Carmen"- რიტუალი

პროექტი "Carmen" Live Stream 1

პროექტი "Carmen" Live Stream 2

პროექტი "Carmen" - მონაწილეების შერჩევა

პროექტი "Carmen" - ნაწყვეტი პერფორმანსიდან 3

პროექტი "Carmen" - ნაწყვეტი პერფორმანსიდან 2

პროექტი "Carmen" - ნაწყვეტი პერფორმანსიდან 4

Carmen 5

Carmen 6

Carmen 7

Carmen 8

Carmen 9

პროექტი "Carmen" - საჯარო დისკუსია-განხილვა 1

პროექტი "Carmen" - საჯარო დისკუსია-განხილვა 2

პროექტი "Carmen" - საჯარო დისკუსია-განხილვა 3

პროექტი "Carmen" - საჯარო დისკუსია-განხილვა 4

პროექტი "Carmen" - საჯარო დისკუსია-განხილვა 5

პროექტი "Carmen" ჯონათან ბანათვალა პროექტის შესახებ 1

პროექტი "Carmen" ჯონათან ბანათვალა პროექტის შესახებ 2

პროექტი "Carmen" ჯონათან ბანათვალა პროექტის შესახებ 3

პროექტი "Carmen" - ნადია წულუკიძე პროექტის შესახებ

პროექტი "Carmen" - მონაწილეების შერჩევა. ნიკოლოზ ჰუმანოიდი თავისი იდეის შესახებ